Prodej

Sklady, balení, dostupnost 

Vlhké, volně ložené písky jsou skladovány na venkovních platech.

Balené písky jsou dodávány v papírových pytlích á 50 kg nebo 25 kg, v plastových pytlích á 25 kg a v textilních vacích se spodní výpustí. Používáme dřevěné euro palety. Sušené a mikromleté balené písky jsou uskladněny v krytém skladu.

Sušené a mikromleté volně ložené písky jsou skladovány ve velkokapacitních silech.

Velikost a konstrukce našich skladů garantuje zachování vysoké kvality písků a jejich okamžitou a celoroční dostupnost.

 

 

 

06_Červen_004

Login