Celková produkce

Slévárenské písky

Písky s vysokým obsahem SiO2 a vhodnou granulometrií jsou vynikající surovinou pro slévárenský průmysl pro lití do pískových forem a výrobu pískových jader. Ve stavebním průmyslu jsou základní surovinou pro výrobu lepících, vyrovnávacích a spárovacích hmot, speciálních maltovin a omítkovin. Dále se používají na aerifikaci přírodních trávníků. Písky se dodávají vlhké, sušené, volně ložené nebo balené, pro nakládku na silniční nebo železniční dopravní prostředky.

Křemenný písek ze Střelče je upravená přírodní surovina. Výše uvedené informace jsou založeny na středních hodnotách. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou ve stopových množstvích možné. Uživateli přísluší, aby nejprve otestoval a posoudil vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků  je možné jednat.

Prodej a dodávky jsou realizovány vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

 

 

Slevarenske_pisky

Druh d 50 (mm) Zrnitostní rozsah (mm)
ST 52 0,32 0,10 – 0,63
ST 53 0,27 0,10 – 0,63
ST 54 0,22 0,10 – 0,63
ST 55 0,17 0,063 – 0,50
ST 56 0,14 0,063 – 0,40

 

kontaktujte nás

 

           Informujeme Vás, že Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro zde popsané účely,  jsou chráněny před neoprávněným přístupem a budou zpracovávány výhradně v souladu s ustanoveními nařízení GDPR.

 

 

Login