Celková produkce

Sklářské písky hrubé

Písky s extrémně vysokým obsahem SiO2 jsou vynikající surovinou pro sklářský průmysl, pro výrobky silikátové chemie a dále pro nejrůznější použití v dalších oblastech průmyslu. Písky se dodávají vlhké, sušené, volně ložené nebo balené, pro nakládku na silniční nebo železniční dopravní prostředky.

Křemenný písek ze Střelče je upravená přírodní surovina. Výše uvedené informace jsou založeny na středních hodnotách. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou ve stopových množstvích možné. Uživateli přísluší, aby nejprve otestoval a posoudil vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků  je možné jednat.

Prodej a dodávky jsou realizovány vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

 

sklářské písky

Druh Fe2O3 (max %) Zrnitostní rozsah (mm)
ST 08 0,008 0,10 – 0,63
ST 10 0,010 0,10 – 0,63
ST 15 0,015 0,10 – 0,63
ST 40 0,040 0,10 – 0,63

kontaktujte nás

 

             Informujeme Vás, že Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro zde popsané účely,  jsou chráněny před neoprávněným přístupem a budou zpracovávány výhradně v souladu s ustanoveními nařízení GDPR.

 

 

Login