O nás 

MISE-VIZE-strategie

MISE 

Z naší suroviny vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní písky dle potřeb zákazníků a s maximálním ohledem na životní prostředí. 

VIZE 

Budeme nadále budovat dobré jméno společnosti, a to jak díky výborné kvalitě našich písků, tak i přístupem k životnímu prostředí, bezpečnosti práce a působením do okolí.

STRATEGIE 

Nadále zvyšovat úroveň péče o zákazníky a budovat dobré vztahy s odběrateli i dodavateli. 

Modernizováním výrobních technologií zajistit maximální využití suroviny. 

Trvale zlepšovat pracovní prostředí a vzděláváním svých zaměstnanců zvyšovat jejich profesionalitu. 

Aktivně komunikovat jak s okolními obcemi, tak i se zájmovými organizacemi a občany a budovat s nimi silné partnerské vztahy. 

Pokračovat v zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a snažit se o snižování energetické náročnosti. 

 

bozp

BOZP, ISO

Plnění stanovených cílů dosáhneme jedině se spokojenými zákazníky a zaměstnanci. Důkazem naší dlouholeté dobré práce v oblasti BOZP je získání sošky Zlatého Permona za rok 2013 a 2020 od státního báňského úřadu ČR v oblasti hornické těžby v kategorii firem do 500 zaměstnanců. 

Login