Celková produkce

Mikromleté písky

Mikromleté písky  – křemenné moučky jsou vyráběny suchým mletím v neželezném prostředí a tříděním za použití větrných třídičů. Surovinou na mleté písky je upravený křemičitý písek s obsahem SiO2  vyšším než  99 %. Čistota mletých písků  – křemenné moučky, zrnitost, chemická netečnost a tvrdost činí tyto písky vynikající surovinou pro keramické smalty, glazury, jako plnivo umělých hmot, na výrobu speciálních maltových směsí, obkladových lepidel, ve sklářském průmyslu na výrobu skelného vlákna a ve slévárenství na formy pro přesné lití. Písky se dodávají volně ložené a balené, pro nakládku na silniční nebo železniční dopravní prostředky.

Křemenný písek ze Střelče je upravená přírodní surovina. Výše uvedené informace jsou založeny na středních hodnotách. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou ve stopových množstvích možné. Uživateli přísluší, aby nejprve otestoval a posoudil vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků  je možné jednat.

Prodej a dodávky jsou realizovány vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

 

The Abstract of the dissertation is a brief summary of your future dissertation. It should be between 250 and 350 words long and sum up what your dissertation will have to offer. The purpose of the abstract is to make your reader want to read more about your dissertation. Here are some professional essay writers reviews to help you write an effective abstract. Listed below are some examples of good abstracts. Read through them to ensure that you have included all of the pertinent information. Keeping the abstract short and sweet is key to success.

 

Mikromleté písky - křemenné moučky

Druh d 50 (µm) Zrnitostní rozsah (mm)
ST 2 27 0 – 0,090
ST 6 16 0 – 0,063
ST 7 12 0 – 0,045
ST 8 9 0 – 0,045
ST 9 6 0 – 0,045

kontaktujte nás

 

           Informujeme Vás, že Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro zde popsané účely,  jsou chráněny před neoprávněným přístupem a budou zpracovávány výhradně v souladu s ustanoveními nařízení GDPR.

 

 

Login