Celková produkce

Technické písky

Písky s extrémně vysokým obsahem SiO2 jsou vynikající surovinou ve vodárenství k filtrování pitné vody a technologických vod, pro nejrůznější použití ve strojírenství, pro technologii přesného lití, ve
stavebnictví jako plnivo do průmyslových podlah, na tryskání betonových a ocelových konstrukcí, na zásyp zámkové dlažby, umělých sportovních trávníků apod. Technický písek s malým obsahem Fe2O3 je vynikající surovinou v elektrotechnickém průmyslu jako hasivo do pojistek vysokého napětí, jako zásypová a isolační hmota v elektrických topných tělesech a v dalších oborech. Písky se dodávají sušené, volně ložené a balené, pro nakládku na silniční nebo železniční dopravní prostředky.

Křemenný písek ze Střelče je upravená přírodní surovina. Výše uvedené informace jsou založeny na středních hodnotách. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou ve stopových množstvích možné. Uživateli přísluší, aby nejprve otestoval a posoudil vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků  je možné jednat.

Prodej a dodávky jsou realizovány vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

 

 

 

technické akt

Druh d 50 (mm) Zrnitostní rozsah (mm)
ST 01/06 0,44 0,10 – 0,63
ST 03/08 0,57 0,315 – 0,80
ST 03/30 1,70 0,315 – 3,15
ST 05/10 0,76 0,50 – 1,00
ST 06/12 0,94 0,63 – 1,25
ST 10/40 2,50 1,00 – 4,00

 

kontaktujte nás

 

           Informujeme Vás, že Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro zde popsané účely,  jsou chráněny před neoprávněným přístupem a budou zpracovávány výhradně v souladu s ustanoveními nařízení GDPR.

 

 

 

Login