Celková produkce

Slévárenství, žárohmoty

Naše slévárenské písky s vysokým obsahem SiO2, vhodnou granulometriíí a vysokou teplotní odolností, jsou vynikajícím materiálem pro slévárenský průmysl, pro lití do pískových forem a výrobu pískových jader. Také technické a mikromleté písky jsou používány v technologii přesného lití.

Významné místo mají také v oblasti výroby žárovzdorných hmot a materiálů, jako např. vyzdívky pro tepelná zařízení (agregáty), pro koksové pece, vysoké pece (včetně ohřívačů větru), sklářské pece, elektrolyzéry primární výroby hliníku a další. Dále se používají na výrobu šamotových a dinasových kamenů, komínových vložek, žárovzdorných malt a tmelů.

Protokol o spékavosti našich písků Vám na vyžádání rádi zašleme.

 

hlavni_fotografie

kontaktujte nás

 

           Informujeme Vás, že Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro zde popsané účely,  jsou chráněny před neoprávněným přístupem a budou zpracovávány výhradně v souladu s ustanoveními nařízení GDPR.

 

 

Login