Celková produkce

Sportovní písky

Křemenný písek ze Střelče je upravená přírodní surovina. Výše uvedené informace jsou založeny na středních hodnotách. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou ve stopových množstvích možné. Uživateli přísluší, aby nejprve otestoval a posoudil vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků  je možné jednat.

Prodej a dodávky jsou realizovány vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

 

 

sportovní písky

Druh Zrnitostní rozsah (mm)
ST 52 0,10 - 0,63
ST 53 0,10 – 0,63
ST 54 0,10 – 0,63
ST 56 0,063 – 0,40
ST 92 0,063 – 0,40
ST 96 0,10 - 0,63

kontaktujte nás

 

           Informujeme Vás, že Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro zde popsané účely,  jsou chráněny před neoprávněným přístupem a budou zpracovávány výhradně v souladu s ustanoveními nařízení GDPR.

 

 

Login