O nás

Aktuálně - novinky

Whistleblowing

14.12.2023

Ochrana oznamovatele - Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednání.

Informujeme, že Sklopísek Střeleč a.s. zavedl v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, Vnitřní oznamovací systém.

Sklopísek Střeleč a.s. se řídí firemní směrnicí: Ochrana oznamovatele  ( Whistleblowing ) IKD: A 14, s účinnosti od 15.12.2023.

Příslušná osoba pro bezpečné podání oznámení:

Advokát Mgr. Karel Půš , Komenského 13, 503 53 Sloupno, Česká republika.

Email: k.pus@volny.cz, ID DS: 7iwgiam

Login